POZOR   POZOR:  Neseřizujte sedadla, pokud je vozidlo v pohybu.

Posouvání sedadel dozadu a dopředu
Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Po uvolnění páky zahýbejte sedadlem dozadu a dopředu, aby se s jistotou úplně zaaretovalo.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Neposunujte přední sedadla příliš blízko k přístrojové desce. K autobaterii vozidla je možný přístup pouze v devíti předních polohách západky.

Nastavení bederní opěrky
Image Shown Without Description
AZvýšení
BSnížení
Nastavení sklonu základny sedadla
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Nastavení sklonu opěradla
Image Shown Without Description
Nastavení loketní opěrky
Image Shown Without Description
Otočte kolem pod loketní opěrkou.
Otáčení sedadla
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Otáčejte sedadlo pouze směrem ke středu vozidla a ne směrem ke dveřím.

Image Shown Without Description