POZOR   POZOR:  Pokud je vozidlo v pohybu, nepoužívejte lavicová sedadla jako lůžko.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.
POZOR   POZOR:  Při rozkládání opěradla se přesvědčte, že jsou pásy viditelné, a nejsou schovány za sedadlem.

Sklopení jednoduchého opěradla vpřed
Image Shown Without Description
Sklopení celého opěradla vpřed
Image Shown Without DescriptionPro sklopení opěradla:
  1. Stáhněte uvolňovací popruhy dolů a podržte je v této poloze.
  2. Zatlačte opěradlo vpřed.
Pro navrácení opěradla do vzpřímené polohy:
  1. Stáhněte uvolňovací popruhy dolů a podržte je v této poloze.
  2. Zatlačte opěradlo do vzpřímené polohy.
Vyjmutí lavicových sedadel
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Po vyjmutí sedadel ucpěte otvory po příslušných šroubech, aby do vozidla nevnikaly výfukové plyny.
POZOR   POZOR:  Lavicové sedadlo váží 89 kilogramů.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Sedadlo uchovávejte na suchém a bepečném místě.

  1. Sklopte opěradlo vpřed.
  2. Vytáhněte uvolňovač vzhůru a podržte jej v této poloze.
  3. Opatrně táhněte sedadlo dozadu, dokud přední strana rámu sedadla nezapadne do úchytů na podlaze.
  4. Odmontujte sedadlo.
Montáž sedadla proveďte opačným postupem.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK