POZOR   POZOR:  Pokud je vozidlo v pohybu, nepoužívejte lavicová sedadla jako lůžko.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.
POZOR   POZOR:  Při rozkládání opěradla se přesvědčte, že jsou pásy viditelné, a nejsou schovány za sedadlem.

Sklopení jednoduchého opěradla vpřed
Image Shown Without Description
Sklopení celého opěradla vpřed
Image Shown Without DescriptionPro sklopení opěradla:
  1. Stáhněte uvolňovací popruhy dolů a podržte je v této poloze.
  2. Zatlačte opěradlo vpřed.
Pro navrácení opěradla do vzpřímené polohy:
  1. Stáhněte uvolňovací popruhy dolů a podržte je v této poloze.
  2. Zatlačte opěradlo do vzpřímené polohy.
Vyjmutí lavicových sedadel
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Po vyjmutí sedadel ucpěte otvory po příslušných šroubech, aby do vozidla nevnikaly výfukové plyny.
POZOR   POZOR:  Lavicové sedadlo váží 89 kilogramů.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Sedadlo uchovávejte na suchém a bepečném místě.

  1. Sklopte opěradlo vpřed.
  2. Vytáhněte uvolňovač vzhůru a podržte jej v této poloze.
  3. Opatrně táhněte sedadlo dozadu, dokud přední strana rámu sedadla nezapadne do úchytů na podlaze.
  4. Odmontujte sedadlo.
Montáž sedadla proveďte opačným postupem.

Owner's Manual Feedback

Submit

Thank You For Your Feedback

Okay