Vozidla s hodinami zobrazenými na audio nebo navigační jednotce
Pro podrobný návod, jak nastavit hodiny, se obraťte k příslušné příručce audio nebo navigační jednotky.
Vozidla s panelem přístrojů nižší třídy
Poznámka:   Po nastavení času zazní krátký tón.
Poznámka:   Pro přepnutí mezi 12 a 24 hodinovým formátem času stiskněte a držte tlačítko pro nastavení hodin více než jednu sekundu.
  1. Zapněte zapalování do polohy II.
  1. Stiskněte a přidržte tlačítko pro nastavení hodin na více než tři sekundy, dokud na displeji nebude blikat čas.
  1. Pro změnu času stiskněte tlačítko pro nastavení hodin. Pro rychlou změnu času tlačítko stiskněte a držte.
Vozidla s panelem přístrojů vyšší třídy

Image Shown Without Description
  1. Přesuňte se na tento displej. Stiskněte a držte tlačítka SET a RESET. Ukazatel dne začne blikat. Pomocí otočného ovladače proveďte změnu nastavení.
  1. Pro potvrzení nastavení a přesun na ukazatel měsíce stiskněte tlačítka SET a RESET.
  1. Stejným způsobem proveďte změnu nastavení roku, hodin a minut.
Po nastavení minut a stisknutí tlačítek SET a RESET se datum a čas uloží.