POZOR   POZOR:  V případě použití při vypnutém motoru může dojít k vybití akumulátoru. Akumulátor pak nemusí mít dostatečnou kapacitu pro opětovné spuštění motoru.

Poznámka:   Můžete je používat k napájení 12voltových spotřebičů s maximálním proudovým zatížením 20 A. Používejte pouze zástrčky příslušenství Ford nebo zástrčky určené pro použití v zásuvkách podle standardu SAE.
Image Shown Without Description