Horní ukládací prostor
Image Shown Without Description
POZOR   POZOR:  Do stropního ukládacího prostoru neukládejte těžké předměty.

Přední ukládací prostor
Image Shown Without Description