Studený nebo horký motor
Všechna vozidla
Poznámka:   Při teplotách pod −15 ºC může být nutné protáčet motor až 15 sekund. Pokud své vozidlo při takových teplotách používáte trvale, doporučujeme nechat si namontovat ohřívač bloku motoru.
Poznámka:   Pokračujte v protáčení motoru, dokud nenastartuje.
Poznámka:   Startér může být při každém startovacím cyklu v chodu nejdéle 15 sekund.
Poznámka:   Pokud se motor ani po několika pokusech nepodaří nastartovat, rozsvítí se varovná kontrolka motoru.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory.  Před dalším pokusem o nastartování musí být motor ponechán 30 minut v klidu, aby nedošlo k poškození startéru.
Image Shown Without Description  Zapněte zapalování a počkejte, až kontrolka žhavicích svíček zhasne.
Vozidla s manuální převodovkou
Poznámka:   Nedotýkejte se pedálu plynu.
  1. Plně sešlápněte pedál spojky.
  1. Nastartujte motor.
Vozidla s automatickou převodovkou
  1. Zvolte parkovací polohu nebo neutrál.
  1. Plně sešlápněte pedál brzdy.
  1. Nastartujte motor.