Filtr DPF je součástí systémů redukce emisí, namontovaných ve vašem vozidle. Filtruje škodlivé kouřové částice (saze) z výfukových plynů vznětových motorů.
Regenerace
POZOR   POZOR:  Vozidlo neparkujte a nenechávejte je stát s motorem běžícím naprázdno nad suchým listím, suchou trávou nebo jinými hořlavými materiály. Při regeneračním procesu ve filtru DPF vznikají velmi vysoké teploty výfukových plynů, takže výfuk bude během regenerace filtru DPF, po ní a i po vypnutí motoru vyzařovat značné množství tepla. Vzniká tím potenciální nebezpečí požáru.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nevyprazdňujte úplně palivovou nádrž.

Poznámka:   Během regenerace při jízdě nízkou rychlostí nebo v době, kdy motor běží naprázdno, může být cítit zápach rozpáleného kovu a může být slyšet kovové cvakání. Toto chování při regeneraci je způsobeno vyšší teplotou a je běžné.
Poznámka:   Po vypnutí motoru se mohou ventilátory ještě krátkou dobu otáčet.
Na rozdíl od normálního filtru vyžadujícího pravidelnou výměnu byl filtr DPF zkonstruován tak, aby pro udržení provozuschopnosti regeneroval nebo se sám čistil. Regenerační proces probíhá automaticky. Přesto však mohou nastat i takové jízdní podmínky, kdy musíte regeneraci podpořit.
Jestliže jezdíte pouze na krátké vzdálenosti nebo na cesty s častým zastavováním a startováním, kdy dochází k častému zrychlování a zpomalování, příležitostné cesty za následujících podmínek pomáhají s regeneračním procesem:
  • Jeďte vozidlem stálou rychlostí, nejlépe po hlavní silnici či dálnici, přibližně 20 minut.
  • Vyhněte se delší jízdě na volnoběh a vždy dodržujte omezení rychlosti a sledujte podmínky na silnici.
  • Nevypínejte zapalování.
  • Používejte nižší rychlostní stupeň než obvykle, aby v případě potřeby motor pracoval na vyšší otáčky.