POZOR   POZOR:  Při doplňování paliva dejte pozor, aby nedošlo k rozlití zbytku paliva z plnící palivové pistole.
POZOR   POZOR:  Doporučujeme vám před vyjmutím plnící palivové pistole nejméně 10 sekund vyčkat, aby veškerý zbytek paliva vytekl do palivové nádrže.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pokud používáte k mytí vozidla vysokotlakou myčku, opláchněte plnicí klapku paliva pouze krátce a ze vzdálenosti přesahující 20 cm.

Poznámka:   Při snímání uzávěru plnicího hrdla je normální, že je slyšet syčivý zvuk.
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description