Hodnoty CO2 a spotřeby paliva jsou odvozeny z laboratorních testů prováděných podle EEC směrnice 80/1268/EEC a následných dodatků a jsou prováděny všemi výrobci vozidel.
Jsou určeny pro porovnávání mezi provedeními a modely vozidel. Nejsou určeny pro vyjádření skutečné spotřeby paliva, kterou lze očekávat od vozidla. Skutečná spotřeba paliva je ovlivňována mnoha faktory, kterými jsou například: styl jízdy, jízda vysokou rychlostí, přerušování jízdy, používání klimatizace, namontované příslušenství, tažení přívěsu apod.
Váš prodejce Ford vám může poskytnout informace, jak snížit spotřebu paliva.