UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Vozidla vybavená pohonem všech kol musejí být přepravována se VŠEMI koly na vozovce nebo se VŠEMI koly zvednutými.   Viz   Přeprava nepojízdného vozidla do opravy

Pokud kontrolka pohonu všech kol za jízdy bliká, je to známka funkční poruchy. V případě poruchy se systém vypne. Nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Automatický režim
Systém pohonu všech kol montovaný do některých variant vozidel s pohonem zadních kol v případě, že se silnice z důvodu deště, sněhu, náledí apod. stane kluzkou, automaticky přenáší točivý moment na přední kola.
Pokud již není pohon všech kol potřeba, systém se automaticky odpojí a obnoví se běžný pohon pouze zadních kol.
Manuální režim
Poznámka:   Je-li při jízdě po silnici s normálním stavem povrchu ponechán aktivovaný manuální režim, mohou se u vozidla projevovat nezvyklé jízdní vlastnosti.
Poznámka:   Manuální režim bude automaticky deaktivován při překročení rychlosti jízdy 100 km/h (62 mph).
Pokud je při rozjíždění na vozovce s nadměrně kluzkým povrchem potřebný dodatečný přenos hnací síly, stiskněte spínač pohonu všech kol. Pro zjištění podrobností.   Viz   Jedním pohledem.  Spínač se rozsvítí.
Opětovným stisknutím spínače se obnoví automatický režim.