Image Shown Without Description
Při rychlosti vozidla nižší než 60 km/h stiskněte a držte spínač po dobu jedné sekundy. Spínač se rozsvítí.
Poznámka:   Pokud systém vypnete, systém se dočasně aktivuje při brzdění během smyku vozidla. Varovná kontrolka ESP bude v tomto případě blikat.
Poznámka:   Pokud systém vypnete, systém se automaticky aktivuje, pokud rychlost vozidla překročí 60 km/h.
Aby se systém zapnul, stiskněte opět spínač. Systém se bude automaticky zapínat pokaždé, když zapnete zapalování.
Pro nalezení položky:   Viz   Jedním pohledem