Systém usnadňuje rozjíždění vozidla ve stoupání, aniž by bylo zapotřebí použít parkovací brzdu.
Je-li systém aktivní, vozidlo zůstane ve stoupání bez pohybu po krátkou dobu od uvolnění brzdového pedálu. Během této doby máte čas na přesunutí nohy z pedálu brzdy na pedál plynu a na rozjezd. Brzda se uvolní automaticky, když motor vyvine dostatečnou sílu na rozjezd bez couvnutí vozidla ze svahu. To je výhodou při rozjíždění do svahu, například z rampy na parkovišti, na semaforech nebo při couvání do svahu na odstavnou plochu.
POZOR   POZOR:  Systém nenahrazuje parkovací brzdu. Když opouštíte vozidlo, vždy použijte parkovací brzdu a zařaďte první rychlostní stupeň.