Systém regulace prokluzu kol se zapne po zapnutí zapalování.
Pokud systém pracuje, bliká kontrolka regulace prokluzu kol. Pomalu zrychlujte, dokud prokluzující kolo nezačne opět zabírat.
Systém regulace prokluzu kol při jeho přílišném používání během krátké doby přestane dočasně pracovat. Jde o normální stav, který nemá vliv na brzdový systém.
Systém regulace prokluzu kol zůstává aktivní i po vypnutí ESP. Varovná kontrolka na přístrojovém panelu nebude v tomto případě svítit.