POZOR   POZOR:  Parkovací asistent vás nezbavuje odpovědnosti a nutnosti dávat za jízdy pozor.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Vozidla vybavená modulem tažného zařízení, který nebyl schválen společností Ford, nemusí správně detekovat překážky.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Za hustého deště nebo v případě rušivé odrazivosti nemusejí snímače objekty zaregistrovat.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Snímače nemusejí zaregistrovat objekty, které pohlcují ultrazvukové vlny.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Parkovací asistent nedetekuje překážky pohybující se směrem pryč od vozidla. Budou na okamžik detekovány pouze poté, co se opět začnou pohybovat směrem k vozidlu.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Dávejte pozor zejména při couvání s tažným zařízením nebo vzadu namontovaným příslušenstvím, jako např. držákem na kola, protože zadní parkovací asistent indikuje pouze vzdálenost od překážky k nárazníku.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pokud používáte k mytí vozidla vysokotlakou myčku, opláchněte snímače pouze krátce a ze vzdálenosti přesahující 20 cm.

Poznámka:   U vozidel vybavených tažným zařízením se parkovací asistent automaticky deaktivuje, pokud se na 13kolíkovou zásuvku připojí jakékoli svítilny přívěsu (nebo osvětlovací panely) pomocí schváleného modulu tažného zařízení.
Poznámka:   Snímače zbavujte nečistot, sněhu a ledu. Nečistěte je ostrými předměty.
Poznámka:   Pokud jsou v blízkosti signály o stejné frekvenci nebo je-li vozidlo plně zatížené, parkovací asistent nemusí pracovat správně.
Poznámka:   Vnější snímače mohou zaznamenávat boční stěny garáže. Pokud se vzdálenost mezi vnějším snímačem a stěnou po dobu 3 sekund nezmění, dojde k vypnutí zvuku. Vnitřní snímače ale i nadále registrují objekty za zádí vozidla.