Kamera je vizuální pomůcka pro jízdu vzad.
POZOR   POZOR:  Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pokud používáte k mytí vozidla vysokotlakou myčku, opláchněte kameru pouze krátce a ze vzdálenosti přesahující 20 cm.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Netlačte na kameru.

Poznámka:   Zbavujte kameru nečistot, sněhu a ledu. Nečistěte kameru ostrými předměty, odmašťovači, voskem nebo organickými látkami. Používejte pouze jemný hadr.
Během její činnosti se na displeji zobrazí vodicí čáry, které naznačují cestu vozidla a přibližnou vzdálenost od objektů vzadu.