POZOR   POZOR:  Činnost kamery pro zpětný výhled se může měnit v závislosti na okolní teplotě a stavu vozidla a komunikace.
POZOR   POZOR:  Zobrazené vzdálenosti se mohou lišit od skutečných vzdáleností.
POZOR   POZOR:  Neumísťujte před kameru žádné předměty.

Image Shown Without Description
ADisplej kamery pro zpětný výhled
BKamera pro zpětný výhled - zadní výklopné dveře
CKamera pro zpětný výhled - dveře nákladového prostoru
Aktivace kamery pro zpětný výhled
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Kamera nemusí zaznamenat předměty, které jsou blízko vozidla.

Při zapnutém zapalování zařaďte zpátečku. Na obrazovce se zobrazí obraz.
Kamera nemusí pracovat správně za následujících okolností:
  • Temné okolí
  • Intenzivní světlo
  • Pokud okolní teplota rychle vzroste nebo poklesne
  • Pokud je kamera mokrá, např.v dešti nebo vysoké vlhkosti
  • Pokud je v oblasti výhledu kamery překážka, např. bláto
Používání displeje
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Překážky za pozicí kamery nebudou zobrazeny. Je-li to nutné, zkontrolujte prostor za vozidlem.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Značky jsou určeny pouze pro hrubé navádění vozidla a jsou vypočteny pro zcela zatížené vozidlo na silničním povrchu.

Poznámka:   Při couvání s vlekem zobrazují linky na obrazovce směr vozidla, nikoli přívěsu.
Linky zobrazují předpokládanou dráhu vozidla a vzdálenost od vnějších zrcátek a zadního nárazníku.
Image Shown Without Description
AOdstup od vnějších zrcátek - 0,1 metru
B0,5 metru (20 palců)
C1 metr (39 palců)
D2 metry (79 palců)
E3 metry (118 palců)
Zapínání a vypínání kamery pro zpětný výhled
Image Shown Without Description
ATlačítko Zapnuto a Vypnuto
Pro ruční vypnutí systému použijte tlačítko A.
Poznámka:   Tlačítko je funkční pouze při zařazené zpátečce a zapnutém zapalování.
Deaktivace kamery pro zpětný výhled
Poznámka:   Vyřaďte zpátečku. Než se vypne, zůstane obrazovka ještě chvíli zapnutá.