POZOR   POZOR:  Tempomat nepoužívejte v hustém provozu, na klikaté silnici nebo je-li povrch silnice kluzký.

Zapnutí tempomatu
Missing Image
Poznámka:   Systém je připraven pro nastavení rychlosti.
Nastavení rychlosti
Missing Image
Pro zapamatování a udržování vaší okamžité rychlosti stiskněte. Rozsvítí se kontrolka tempomatu.   Viz   Varovné kontrolky a indikátory
Změna nastavené rychlosti
POZOR   POZOR:  Při jízdě ze svahu může rychlost vozidla překročit nastavenou rychlost. Systém nepracuje s brzdami. Aby systém mohl lépe udržet nastavenou rychlost, podřaďte a stiskněte spínač SET-.

Poznámka:   Pokud zrychlíte pomocí plynového pedálu, nastavená rychlost se nezmění. Po uvolnění plynového pedálu se rychlost vozidla vrátí zpět na dříve nastavenou hodnotu.
Missing Image
AZrychlit
BZpomalit
Zrušení nastavené rychlosti
Missing Image
Stiskněte brzdový pedál nebo spínač RES.
Poznámka:   Systém přestane udržovat rychlost vozidla. Kontrolka tempomatu se nerozsvítí, ale systém si zapamatuje rychlost, která byla dříve nastavena.
Obnovení nastavené rychlosti vozidla
Missing Image
Kontrolka tempomatu se rozsvítí a systém se bude snažit upravit rychlost vozidla na dříve nastavenou hodnotu.
Vypnutí tempomatu
Missing Image
Systém přestane udržovat dříve nastavenou rychlost vozidla. Kontrolka tempomatu nebude svítit.