POZOR   POZOR:  Pro zabezpečení nákladu používejte popruhy schváleného typu, např. dle DIN.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že jste všechny pohyblivé předměty řádně zajistili.
POZOR   POZOR:  Umístěte zavazadla nebo další náklad co nejníže a co nejvíce do přední části zavazadlového nebo nákladového prostoru.
POZOR   POZOR:  Nejezděte s otevřenými víkem zavazadlového prostoru nebo zadními výklopnými dveřmi. Do vozidla by mohly vnikat výfukové plyny.
POZOR   POZOR:  Nepřekračujte povolené zatížení přední a zadní nápravy.   Viz   Identifikace vozidla

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nedovolte, aby se věci dotýkaly zadních oken.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pro čištění vnitřku zadních oken nepoužívejte žádné abrazivní materiály.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Na vnitřek zadních oken neinstalujte nálepky nebo štítky.