POZOR   POZOR:  Nepřekračujte maximální celkovou hmotnost přívěsu, která je uvedena na identifikačním štítku vozidla.   Viz   Identifikace vozidla
POZOR   POZOR:  Pokud táhnete náklad těžší než 2000 kg, nepřekračujte rychlost 90 km/h.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nepřekračujte maximální dovolené zatížení přívěsu přenášené na tažné zařízení, tj. svislé zatížení koule závěsného zařízení, které činí 112 kilogramů u všech vozidel kromě vozidla s podvozkem s dvojitou kabinou a dodávky nebo 140 kilogramů u vozidla s podvozkem s dvojitou kabinou a dodávky.

Poznámka:   Ne všechna vozidla jsou vhodná nebo schválená pro montáž tažného zařízení. Nejprve kontaktujte svého prodejce.
Náklad umísťujte co nejníže a ve středu mezi nápravami přívěsu. Jestliže je tažné vozidlo nenaložené, náklad na přívěsu musí být umístěn směrem k předku s maximálním zatížením předku, protože tak je dosaženo největší stability.
Stabilita soupravy vozidla s přívěsem je velmi závislá na kvalitě přívěsu.
Maximální hmotnosti vozidla a přívěsu představují technicky závazné hodnoty pro svahy do 12 % a nadmořskou výšku 1 000 metrů. V oblastech s větší nadmořskou výškou může řidší vzduch způsobit snížení výkonu motoru, takže platí následující omezení:
Ve vyšší nadmořské výšce nad 1000 metrů se garantovaná maximální přípustná hmotnost soupravy musí snížit o 10 % na každých 1000 metrů nadmořské výšky.
Prudká klesání
POZOR   POZOR:  Nájezdová brzda přívěsu není ovládána systémem ABS.

Přeřaďte dolů, než dosáhnete příliš velkého poklesu otáček.