V případě přehřátí motoru je možné bez rizika poškození motoru s vozidlem ještě krátce jet. Motor bude pokračovat v práci se sníženým výkonem. Vzdálenost, kterou bude možné ujet, záleží na okolní teplotě, zatížení vozidla a terénu.
Pokud se ručička dostane k horní mezní poloze, pak se motor přehřívá.   Viz   Měřicí ukazatele
Pokud teplota nadále vzrůstá, sníží se přívod paliva do motoru. Rovněž se vypne klimatizace (je-li nainstalována) a zapne se ventilátor chlazení.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pokračováním v provozu se teplota motoru bude dále zvyšovat, což vyvolá úplné odstavení motoru.

  • Při nejbližší možné příležitosti zastavte vozidlo.
  • Okamžitě vypněte motor, aby nedošlo k vážnému poškození motoru.
  • Vyčkejte, až motor vychladne.
  • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
  • Nechte si vozidlo ihned zkontrolovat odborníkem.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK