V případě nehody nebo menšího nárazu (např. nárazu při parkování), může odpojovací ventil paliva přerušit dodávku paliva. Ventil je umístěn na bočním panelu před předními dveřmi na straně spolujezdce.
Přístup ke spínači
Poznámka:   Při zpětné montáži se ujistěte, že bylo slyšet cvaknutí od zaskočení obou spon.
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Vrácení spínače do původní polohy
POZOR   POZOR:  Neodblokovávejte odpojovací ventil paliva, pokud je vidět nebo cítit palivo.

  1. Vypněte zapalování.
  1. Zkontrolujte, zda v palivové soustavě nejsou netěsnosti.
  1. Zpřístupněte spínač.
  1. Pro odblokování stiskněte shora odpojovací ventil paliva. Pocítíte zapadnutí a uslyšíte jej.
  1. Otočte klíč do polohy II. Po několika sekundách klíč vraťte do polohy I.
  1. Znovu zkontrolujte, zda v palivové soustavě nejsou netěsnosti.