Řízení na pravé straně
Missing Image
Řízení na levé straně
Missing Image
APředpojistková skříňka
BSkříňka standardních relé
CRozvodná skříňka v prostoru spolujezdce
DRozvodná skříňka v motorovém prostoru
Předpojistková skříňka
Sedadlo řidiče
Missing Image
Skříňka standardních relé
Missing ImageMissing Image
Rozvodná skříňka spolujezdce
Missing ImageMissing Image
Poznámka:   Při zpětné montáži se ujistěte, že bylo slyšet cvaknutí od zaskočení obou spon.
Rozvodná skříňka motorového prostoru
Missing Image
Pro nalezení položky:   Viz   Údržba