Řízení na pravé straně
Image Shown Without Description
Řízení na levé straně
Image Shown Without Description
APředpojistková skříňka
BSkříňka standardních relé
CRozvodná skříňka v prostoru spolujezdce
DRozvodná skříňka v motorovém prostoru
Předpojistková skříňka
Sedadlo řidiče
Image Shown Without Description
Skříňka standardních relé
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Rozvodná skříňka spolujezdce
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Poznámka:   Při zpětné montáži se ujistěte, že bylo slyšet cvaknutí od zaskočení obou spon.
Rozvodná skříňka motorového prostoru
Image Shown Without Description
Pro nalezení položky:   Viz   Údržba