Všechna vozidla
POZOR   POZOR:  Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování. Pokud tak neuděláte, zámek řízení se uzamkne a směrová a brzdová světla nebudou fungovat.
POZOR   POZOR:  Brzda a posilovač řízení nefungují, pokud motor není v provozu. Budete muset sešlápnout pedál brzdy větší silou a zachovávat větší odstup z důvodu prodloužené brzdné dráhy a obtížnějšího řízení.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nadměrné napětí tažného lana může vést k poškození vašeho vozidla nebo vozidla, které táhne.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Na předním tažném oku nepoužívejte tuhou tažnou tyč.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Při tažení vozidla zvolte neutrál.

Při tažení se vždy rozjíždějte pomalu a plynule bez trhání taženým vozidlem.
Vozidla s automatickou převodovkou
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Je-li třeba jet rychleji než 20 km/h a ujet vzdálenost delší než 20 kilometrů, musí se vozidlo přepravovat se zvednutými hnacími koly.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Doporučujeme neodtahovat vozidla, když jsou hnací kola na zemi. Pokud je však nutné odtáhnout vozidlo z nebezpečného místa, netáhněte je rychleji než 20 km/h a dále než 20 km.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Při tažení vozidlem necouvejte.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  V případě mechanické závady na automatické převodovce se vozidlo musí přepravovat se zvednutými hnanými koly.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Neodtahujte vozidlo, je-li okolní teplota nižší než 0 ºC.