POZOR   POZOR:  Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování. Pokud tak neuděláte, zámek řízení se uzamkne a směrová a brzdová světla nebudou fungovat.
POZOR   POZOR:  Posilovač brzd a čerpadlo posilovače řízení s vypnutým motorem nefungují. Budete muset sešlápnout pedál brzdy větší silou a zachovávat větší odstup z důvodu prodloužené brzdné dráhy a obtížnějšího řízení.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nadměrné napětí tažného lana může vést k poškození vašeho vozidla nebo vozidla, které táhne.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Na předním tažném oku nepoužívejte tuhou tažnou tyč.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  V případě selhání nebo mechanické závady převodovky vozidla musí být vozidlo přepravováno buď se VŠEMI koly na vozovce nebo se VŠEMI koly zvednutými.

Při tažení se vždy rozjíždějte pomalu a plynule bez trhání taženým vozidlem.