Nechávejte své vozidlo pravidelně prohlédnout v servisu, což pomáhá udržovat jeho technický stav a cenu pro případný další prodej vozidla. Je pro vás připavena široká síť autorizovaných servisů Ford, které jsou zde proto, aby vám svými profesionálními odbornými znalostmi pomohly. Věříme, že jejich speciálně vyškolení technici jsou nejlépe kvalifikovaní pro řádné a odborné provedení servisních prací na vašem vozidle. K tomu mohou použít širokou řadu vysoce specializovaných nástrojů, které byly vyvinuty konkrétně pro provádění servisních prací na vašem vozidle.
Kromě provádění pravidelných servisních prohlídek doporučujeme, abyste prováděli následující dodatkové kontroly.
POZOR   POZOR:  Než se čehokoliv dotknete nebo začnete zkoušet cokoliv seřizovat, vypněte zapalování.
POZOR   POZOR:  Když je zapnuté zapalování nebo když je motor v chodu, nedotýkejte se součástí systému elektronického zapalování. Systém pracuje s vysokým napětím.
POZOR   POZOR:  Dávejte pozor, aby vám chladicí ventilátor motoru nezachytil prsty nebo některou součást oděvu. Za určitých provozních podmínek může ventilátor chlazení pokračovat v chodu i několik minut po vypnutí motoru.

Každodenní kontroly
  • Vnější světla
  • Svítilny vnitřního osvětlení
  • Varovné kontrolky a indikátory
Při čerpání pohonných hmot zkontrolujte
Každý měsíc zkontrolujte