Otvírání kapoty
Image Shown Without DescriptionImage Shown Without Description
Zavírání kapoty
Poznámka:   Ujistěte se, že je kapota správně zavřena.
Přivřete kapotu a nechte ji minimálně z výšky 20-30 centimetrů dopadnout vlastní vahou.