Vozidla se vznětovým motorem
POZOR   POZOR:  Nevylévejte zbylou naftu do domovní nebo veřejné kanalizace. Předejte ji k odborné likvidaci.
POZOR   POZOR:  Při otevření vypouštěcího otvoru se zvedne zátka. Po vypuštění vody se ujistěte, že jste vypouštěcí otvor opět zavřeli.

Poznámka:   Kontrolka vody v palivu zhasne přibližně po dvou sekundách po nastartování.
Poznámka:   Doplňujte pouze palivo splňující specifikace Ford.   Viz   Palivo a tankování
Image Shown Without Description
  1. Připojte k zátce vypouštěcího otvoru vhodnou hadici a opačný konec této hadice vložte do vhodné nádoby.
  2. Vyšroubujte zátku vypouštěcího otvoru o jednu až dvě otáčky a nechte vodu vytéct.
Instalaci proveďte obráceným postupem.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK