POZOR   POZOR:  U vozidel se systémem start/stop jsou odlišné požadavky na akumulátor. Tuto autobaterii je třeba vyměnit za jinou se stejnými specifikacemi.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že je skříň autobaterie správně utěsněna.

Poznámka:   Autobaterie je umístěna ve vozidle pod sedadlem řidiče.
Poznámka:   V případě potřeby musí být audiosystém přeprogramován pomocí kódového klíče.
Image Shown Without Description
  1. Otočte zabezpečovací kolík proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
  1. Odejměte kryt baterie.
  1. Posuňte sedadlo zcela dopředu.   Viz   Přední sedadla
Instalaci proveďte obráceným postupem.

Návod k obsluze pro vlastníky

Odeslat

Děkujeme vám za vaši zpětnou vazbu

OK