Image Shown Without Description
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Žádné elektrické spotřebiče nepřipojujte přímo k autobaterii.

Pro připojení jsou k dispozici tři přípojné body, každý pro proudový odběr až 60 A. Pro doporučení vhodného příslušenství se obraťte na svého prodejce.
  1. Uvolněte příchytky.
  2. Zvedněte kryt.