UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pokud změníte průměr pneumatik oproti těm, které byly namontovány při výrobě, nemusí měřič rychlosti zobrazovat správné hodnoty. Navštivte s vozidlem svého prodejce, aby váš systém řízení motoru přeprogramoval.

Štítek s údaji o tlacích v pneumatikách je umístěn v otvoru dveří řidiče na sloupku B.
Tlak pneumatik kontrolujte a upravujte u studených pneumatik a při teplotě okolí odpovídající plánovanému provozu.
Tlak vzduchu v náhradním kole nastavte na nejvyšší hodnotu udanou pro kombinaci vozidla a velikosti pneumatik.
Údaje o pneumatikách, ráfcích a tlacích v pneumatikách pro speciální varianty modelu jsou uvedeny pouze na štítku s tlaky v pneumatikách na těchto vozidlech.