Pojistné matice kola
Náhradní klíč na pojistné matice a náhradní pojistnou matici můžete dostat od svého prodejce Ford při předložení referenčního čísla certifikátu.
Náhradní kolo
Náhradní kolo je umístěno pod zadní částí vozidla.
Vozidla s jednoduchými zadními koly
Image Shown Without Description
Vozidla s dvojitými zadními koly
Image Shown Without Description
Pokud je vaše vozidlo vybaveno zabezpečovacím šroubem, vyšroubujte jej proti směru hodinových ručiček.
Do vodicího otvoru plně zasuňte plochý konec klíče na kola (Bus, Van a Kombi) nebo krátké rameno rukojeti zvedáku (podvozek s kabinou a valník). Otáčejte proti směru chodu hodinových ručiček, dokud kolo nedosedne na zem a lanko nebude uvolněné.
Image Shown Without Description
 1. Demontujte křídlovou(é) matici(e).
 2. Prostrčte konzolu a táhlo skrz otvor v kole.
Zvedák
POZOR   POZOR:  Zvedák na vozidlo dodaný s vozidlem smí být použit pouze pro výměnu kola v nouzových situacích.
POZOR   POZOR:  Před použitím zvedáku na vozidlo zkontrolujte, zda není poškozený nebo zdeformovaný a zda je závit namazaný a bez nečistot.
POZOR   POZOR:  Nikdy nic nevkládejte mezi zvedák a zem nebo mezi zvedák a vozidlo.

Poznámka:   Vozidla vybavená sadou na opravu pneumatiky nejsou vybavena zvedákem na vozidlo a klíčem na kola.
Zvedák, klíč na kola a rukojeť zvedáku jsou umístěny v ukládacím prostoru v pravé přední stupačce.
Vozidla řady 430 a 460
Image Shown Without Description
 • Sestavte držák zvedáku.
 • Posuňte plochý konec rukojeti zvedáku přes zajišťovací ventil. Otočte rukojetí plně ve směru hodinových ručiček. Vložte rukojeť do čerpadla a zvedejte vozidlo "pumpováním".
Všechna vozidla kromě řady 430 a 460
Image Shown Without Description
 • Rozevřete rukojeť zvedáku.
Image Shown Without Description
 • Vložte hák rukojeti do kruhu na zvedáku. Do druhého konce rukojeti vložte klíč na kola a otáčejte ve směru hodinových ručiček.
Přední zvedací body
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může způsobit poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  U vozidel vybavených klimatizací vzadu se při umísťování zvedáku ujistěte, že nepřichází do kontaktu s potrubím klimatizace nebo podpěrným pásem palivové nádrže.

Vozidla řady 430 a 460
Image Shown Without Description
Umístěte zvedák pod výstupky na zadní části pomocného rámu.
Všechna vozidla kromě řady 430 a 460
Image Shown Without Description
Uzavřete patku na horní části zvedáku (skladovací poloha). Zadní šrouby předního pomocného rámu zapadnou do vybrání v patce zvedáku.
Zadní zvedací místa
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze specifikované zvedací body. Umístění do jiných míst může způsobit poškození karoserie, řízení, odpružení, motoru, brzdového systému nebo palivového potrubí.

Bus, Van a Kombi s pohonem předních kol (vozidla řady 260, 280 a 300)
Image Shown Without Description
Otevřete patku na horní části zvedáku. Umístěte zvedák pod zadní listovou pružinu přímo před zadní kolo.
Bus, Van a Kombi s pohonem předních kol (vozidla řady 330 a 350)
Poznámka:   Uvnitř náhradního kola je umístěna přídavná kostka.
Image Shown Without Description
Otevřete patku na horní části zvedáku. Umístěte zvedák na kostku.
Vozidla řady 430 a 460
Poznámka:   Umístěte zvedák pod nápravu, co nejblíže ke kolu, které budete zvedat.
Image Shown Without Description
Všechny podvozky s kabinou a všechna vozidla Bus, Van a Kombi s pohonem zadních kol (všechna vozidla kromě řady 430 a 460)
Poznámka:   Umístěte zvedák pod nápravu, co nejblíže ke kolu, které budete zvedat.
Image Shown Without Description
Otevřete patku na horní části zvedáku.
Demontáž kola
POZOR   POZOR:  Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě mimo silniční provoz.
POZOR   POZOR:  Postavte výstražný trojúhelník.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že vozidlo stojí na pevném rovném podkladu a natočte kola do polohy pro přímou jízdu.
POZOR   POZOR:  Vypněte zapalování a zatáhněte ruční brzdu.
POZOR   POZOR:  Má-li vaše vozidlo manuální převodovku zařaďte 1. rychlostní stupeň nebo zpátečku. Má-li vaše vozidlo automatickou převodovku, zvolte PARK.
POZOR   POZOR:  Požádejte cestující, aby vystoupili z vozidla.
POZOR   POZOR:  Zajistěte blokem nebo klínem kola v diagonále. Tento se nachází uvnitř sloupku B nebo uvnitř náhradního kola.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že šipky na směrových pneumatikách ukazují směr otáčení kola při jízdě vpřed. Pokud šipka na rezervním kole ukazuje proti směru otáčení, nechte pneumatiku přezout odborníkem do správné polohy.
POZOR   POZOR:  Nepracujte pod vozidlem, pokud je podpíráno pouze zvedákem.
POZOR   POZOR:  Zajistěte, aby byl zvedák mezi rovnou zemí a zvedacím místem ve svislé poloze.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nepokládejte hliníková kola čelní stranou na zem, došlo by k poškození laku.

 1. Vložte plochý konec klíče na matice kola mezi ráfek a kryt náboje a opatrně demontujte víčko nebo kryt náboje.
Image Shown Without Description
 1. Demontujte víka matic.
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici.
 1. Uvolněte matice kola.
 1. Zvedejte vozidlo, dokud pneumatika nebude volná nad podkladem.
 1. Demontujte pojistnou matici a kolo.
Montáž kola
POZOR   POZOR:  Používejte pouze schválené velikosti pneumatik a kol. Použitím jiných velikostí se může poškodit vozidlo a zneplatnit technický průkaz.   Viz   Technická data
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že na závitech nebo styčných plochách mezi šrouby a maticemi kol není žádné mazivo (mazací tuk nebo olej).

Poznámka:   Ujistěte se, že jsou styčné plochy kola a náboje zbaveny nečistot.
Poznámka:   Ujistěte se, že kužely matek kola jsou na straně u kola.
Poznámka:   Matice kol pro litá kola je možné použít i pro plechové náhradní kolo.
 1. Namontujte kolo.
 1. Namontujte matice kola a utáhněte je rukou.
 1. Nasaďte klíč na pojistnou matici.
Image Shown Without Description
 1. Částečně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.
 1. Spusťte vozidlo a odstraňte zvedák.
 1. Plně dotáhněte matice kola v pořadí podle obrázku.   Viz   Technická data
 1. Víčko nebo kryt náboje kola namontujte úderem pěstí.
 1. Nasaďte kryty matic.
POZOR   POZOR:  Co nejdříve zkontrolujte stav matic kola a tlak pneumatik.

Poznámka:   Pokud je náhradní kolo oproti běžným kolům v jiném rozměru nebo jiné konstrukce, nechte jej při nejbližší možné příležitosti vyměnit.
Uložení kola
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Nezvedejte držák náhradního kola, pokud není připevněno kolo. Při spouštění bez připevněného kola může dojít k poškození zvedacího mechanizmu.

Poznámka:   Kolo je plně zvednuto až ve chvíli, kdy zvedací mechanizmus prokluzuje.
 • Položte kolo naplocho na zem tak, aby vnější strana kola byla dole. Nakloňte konzolu a protáhněte ji i s lanem středovým otvorem kola. Utáhněte křídlové matice.
 • Do vodicího otvoru plně zasuňte plochý konec klíče na kola a otočte ve směru hodinových ručiček. U vozidel vybavených zabezpečovacím šroubem jej otáčením ve směru hodinových ručiček namontujte zpět.
 • Uložte klíč na kola, zvedák a rukojeť zvedáku.