UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Ujistěte se, že používáte správné matice kol pro typ kol, na nichž máte nasazené zimní pneumatiky.

Pokud používáte zimní pneumatiky, ujistěte se, že jsou nahuštěny na správný tlak.   Viz   Technická data