POZOR   POZOR:  Parkovací asistent vás nezbavuje odpovědnosti a nutnosti dávat za jízdy pozor.

Image Shown Without Description
Parkovací systém se automaticky zapne po zapnutí zapalování a zařazení zpátečky.
Pokud bude odstup mezi zadním nárazníkem a překážkou menší než přibližně 150 cm nebo 50 cm směrem do boku, bude se ozývat přerušovaný tón. Se snižujícím se odstupem se bude přerušování tónu zrychlovat. Při zkrácení vzdálenosti mezi překážkou a zadním nárazníkem pod 30 cm se tón změní na nepřerušovaný.
Poznámka:   Pokud zazní třísekundový tón o vysoké frekvenci, je to známka závady. Systém bude vypnut‏‏. Nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.