Obecné pokyny pro startování
Pokud byla odpojena autobaterie, může vozidlo po jejím opětném připojení vykazovat do ujetí cca 8 kilometrů neobvyklé jízdní vlastnosti.
Je tomu tak proto, protože se systém řízení motoru musí podle motoru znovu vyladit. Na jakékoli neobvyklé projevy jízdního chování se tedy po tuto dobu nemusí brát zřetel.
Startování motoru roztahováním nebo roztlačováním
POZOR   POZOR:  Aby se zabránilo poškození, nesmíte vozidlo startovat roztlačováním ani roztahováním. Namísto toho použijte pomocné kabely a pomocnou autobaterii.   Viz   Startování motoru pomocí cizího zdroje