POZOR   POZOR:  Používáte-li podlahové rohože, vždy se ujistěte, že je podlahová rohož řádně zajištěna pomocí vhodných upevňovacích prostředků a že je umístěna tak, aby nepřekážela pohybu pedálů.