POZOR   POZOR:  Nikdy nevracejte klíč do polohy 0 nebo I, pokud je vozidlo v pohybu.

Image Shown Without Description
0 Zapalování je vypnuté.
I Zapalování a všechny hlavní elektrické obvody jsou deaktivovány.
Poznámka:   Nenechávejte klíček zapalování v této poloze příliš dlouho, aby se nevybila autobaterie.
II Zapalování je zapnuté. Všechny elektrické obvody jsou aktivovány. Varovné kontrolky a indikátory se rozsvítí. Toto je poloha klíčku při jízdě. Musíte do ní klíček přepnout i v případě vlečení.
III Je aktivován startér. Uvolněte klíč, jakmile motor naskočí.