Celkový pohled na přístrojovou desku
Řízení na levé straně
Missing Image
Řízení na pravé straně
Missing Image
AOdmrazovač okna
BVětrací výdech   Viz   Větrací průduchy
COdjišťování víka zavazadlového prostoru
DDálková světla, směrová světla, světelná houkačka a ovládací prvky informačního displeje   Viz   Ovládání osvětlení
  Viz   Všeobecné informace
EPanel přístrojů   Viz   Měřicí ukazatele
FPáčka stěrače   Viz   Stěrače a ostřikovače
GSpínač vyhřívání čelního skla   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
HSpínač vyhřívání skla zadního okna   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
IOdkládací přihrádka
JSpínač výstražných světel   Viz   Výstražná přerušovaná světla
KSpínač systému řízení stability nebo držák na mince   Viz   Řízení stability
LKontrolka deaktivace airbagu nebo držák na mince   Viz   Deaktivace airbagu spolujezdce
MAudio nebo navigační jednotka. Viz příslušná příručka.
NOvladače nastavení klimatu   Viz   Regulace klimatu
OSnímač teploty v interiéru
PSpínač zapalování   Viz   Spínač zapalování
QHoukačka
RPáka nastavování volantu   Viz   Nastavení volantu
SOvládání audio-systému   Viz   Ovládání autorádia
TOdkládací schránka
UOvladač nastavení sklonu světlometů   Viz   Nastavení sklonu světlometů
VOvládání světel   Viz   Osvětlení
Nastavení volantu
  POZOR:  Nikdy nenastavujte volant, když je vozidlo v pohybu.

Missing ImageMissing Image
Volnoběžné otáčky motoru po nastartování
Bezprostředně po studeném startu motoru mohou být volnoběžné otáčky motoru vyšší než obvykle.
Informační displeje
Missing Image
Stisknutím tlačítka procházíte zobrazeními na displeji, zatímco jeho přidržením zastavíte procházení, zvolíte podmenu nebo změníte nastavení. Informační displej vám sdělí, zda je pro různé volby zapotřebí krátkého nebo dlouhého stisknutí tlačítka.
Manuální nastavení klimatu
Doporučená nastavení pro ochlazení
Missing Image
Otevřete středové a postranní výdechy vzduchu.
Proud vzduchu ze středových výdechů nasměrujte nahoru a postranní výdechy natočte směrem k bočním oknům.
Doporučená nastavení topení
Missing Image
Uzavřete středové výdechy a otevřete postranní výdechy vzduchu.
Proud vzduchu z postranních výdechů nasměruje k bočním oknům.
Automatické nastavení klimatu
Doporučená nastavení pro ochlazení
Missing Image
Nastavte teplotu na hodnotu 22°C.
Otevřete středové a postranní výdechy vzduchu.
Proud vzduchu ze středových výdechů nasměrujte nahoru a postranní výdechy natočte směrem k bočním oknům.
Doporučená nastavení topení
Missing Image
Nastavte teplotu na hodnotu 22°C.
Otevřete středové a postranní výdechy vzduchu.
Proud vzduchu ze středových výdechů nasměrujte nahoru a postranní výdechy natočte směrem k bočním oknům.
Zamykání a odemykání dveří dálkovým ovládáním
Missing Image
AOdemknout
BZamknout
COdemknout víko zavazadlového prostoru
Zamykání dveří
Stiskněte jednou tlačítko B.
Dvojité uzamknutí dveří
Stiskněte tlačítko B dvakrát během tří sekund.
Odemčení víka zavazadlového prostoru
Stiskněte tlačítko C dvakrát během tří sekund.
Audio jednotka
Automatické ovládání hlasitosti (AVC)
Je-li ve výbavě, upravuje automatické řízení hlasitosti (AVC) automaticky úroveň hlasitosti v závislosti na hluku motoru a hlučnosti proudícího vzduchu za jízdy.
 1. Několikrát stiskněte tlačítko MENU, až se na displeji objeví nápis ‘AVC’.
 1. Pomocí šipky vlevo nebo vpravo upravte nastavení AVC.
Změna data a času
 1. Po stisknutí tlačítka CLOCK se zobrazí datum a čas.
 1. Pomocí šipek vlevo a vpravo vyberte údaj data nebo času, který si přejete změnit. Zvolená hodnota bude na displeji blikat.
 1. Otáčejte regulátorem hlasitosti a změňte zvolenou hodnotu data nebo času.
 1. Pomocí šipek vlevo a vpravo vyberte další údaj data nebo času, který si přejete změnit.
 1. Otáčejte regulátorem hlasitosti a změňte zvolenou hodnotu data nebo času.
 1. Stisknutím tlačítka CLOCK režim nastavování opustíte a do paměti se uloží nové datum a čas.
Automatické osvětlení
Missing Image
Poznámka:   Pokud jste zapnuli automatické osvětlení, můžete dálková světla zapnout pouze tehdy, pokud funkce automatického osvětlení zapnula světlomety.
Světlomety se budou zapínat a vypínat automaticky v závislosti na okolních světelných podmínkách.
Viz   Osvětlení
Osvětlení příjezdu
Vozidla bez automatického osvětlení
Zapněte světlomety a pak je do dvou sekund opět vypněte.
Vozidla s automatickým osvětlením
 • Zapněte automatické osvětlení a pak je do dvou sekund opět vypněte.
 • Vypněte automatické osvětlení a pak je do dvou sekund opět zapněte.
Viz   Osvětlení
Osvětlení vstupu
Odemknete-li dveře dálkovým ovládáním, rozsvítí se obrysová a koncová světla. Po krátké chvíli automaticky opět zhasnou.
Viz   Osvětlení
Automatické stírání
Missing Image
1Vysoká citlivost
6Nízká citlivost
Elektricky sklápěná zrcátka
Missing Image
Automatické sklápění
Zamknete-li vozidlo dálkovým ovládáním, automaticky se sklopí zrcátka. Po odemknutí vozidla klíčkem nebo dálkovým ovládáním se zrcátka vrátí do původní polohy.
Vytvoření rovné ložné plochy
Missing Image
 1. Zvedněte polštář sedadla.
 1. Zatáhněte za zajišťovací páčku a zatlačte opěradlo dopředu.
 1. Zatlačte zadní část opěradla dolů.
Viz   Zadní sedadla