POZOR:  Nikdy nenastavujte volant, když je vozidlo v pohybu.

Poznámka:   Ujistěte se, že sedíte ve správné poloze.   Viz   Sezení ve správné poloze
Missing ImageMissing Image
  POZOR:  Při navracení páky do její původní polohy se ujistěte, že jste páku plně dotáhli.