1. Otevřete kapotu.   Viz   Otevírání a zavírání kapoty
Missing Image
  1. Demontujte šrouby.
Missing Image
  UPOZORNĚNÍ:  Neodtahujte nárazník o více než 10 mm z jeho původní polohy.

  1. Opatrně odtáhněte nárazník směrem k přední části vozidla a demontujte šroub.
  1. Odpojte elektrický konektor a demontujte světlomet.
  UPOZORNĚNÍ:  Při montáži světlometu dejte pozor, abyste nepoškodili vodicí body.

Poznámka:   Při montáži světlometu dejte pozor, abyste světlomet úplně usadili do upevňovacích bodů.