POZOR:  Vypněte světla i zapalování.
  POZOR:  Před demontáží žárovky ji nechte vychladnout.

  UPOZORNĚNÍ:  Nedotýkejte se skla žárovky.
  UPOZORNĚNÍ:  Používejte pouze žárovky správné specifikace.   Viz   Tabulka specifikací žárovek

Poznámka:   Následující pokyny popisují demontáž žárovek. Namontujte náhradní díl v obráceném pořadí, není-li uvedeno jinak.
Dálkové a klopené světlo světlometu
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Missing Image
 1. Sejměte kryt.
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Uvolněte sponu a vyjměte žárovku.
Boční svítilny
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Missing Image
 1. Sejměte kryt.
 1. Opatrně vypáčte držák žárovky.
 1. Vyměňte žárovku.
Přední směrová světla
 1. Demontujte světlomet.   Viz   Demontování světlometu
Missing Image
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru otáčení hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Jemně zatlačte žárovku do držáku, otočte jí proti směru chodu hodinových ručiček a vyjměte ji.
Boční ukazatele
Missing Image
 1. Opatrně demontujte boční ukazatel.
 1. Uchopte držák žárovky, otočte tělesem proti směru chodu hodinových ručiček a vyjměte je.
 1. Vyměňte žárovku.
Přední světlomety do mlhy
Missing Image
 1. Odpojte elektrický konektor.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru otáčení hodinových ručiček a demontujte jej.
Zadní skupinové svítilny
 1. Otevřete zadní výklopné dveře.
Missing Image
 1. Křídlovou matici na zadní straně zadní svítilny demontujte z vnitřku zavazadlového prostoru.
 1. Demontujte šrouby a vyjměte zadní skupinovou svítilnu.
 1. Uvolněte příchytky a vyjměte držák žárovky.
Missing Image
 1. Jemně zatlačte žárovky do držáku, otočte jimi proti směru chodu hodinových ručiček a vyjměte je.
Přídavné brzdové světlo
Missing Image
 1. Otevřete zadní výklopné dveře.
 1. Demontujte pryžovou průchodku.
 1. Pomocí šroubováku s plochým břitem uvolněte příchytky a demontujte svítilnu.
 1. Odepněte držák žárovky a demontujte žárovku.
Osvětlení registrační značky
Missing Image
 1. Povolte šrouby a demontujte svítilnu.
 1. Vyměňte žárovku.
Svítilna vnitřního osvětlení
Missing ImageMissing Image
 1. Opatrně vypáčte svítilnu.
 1. Vyjměte čočku.
 1. Vyměňte žárovku.
Svítilny na čtení
Missing ImageMissing Image
 1. Opatrně vypáčte svítilnu.
 1. Otáčejte držákem žárovky proti směru otáčení hodinových ručiček a demontujte jej.
 1. Vyměňte žárovku.
Svítilna osvětlení zavazadlového prostoru
Missing Image
 1. Opatrně vypáčte svítilnu.
 1. Vyměňte žárovku.