Posouvání sedadel dozadu a dopředu
Missing Image
  POZOR:  Po uvolnění páky zahýbejte sedadlem dozadu a dopředu, aby se s jistotou úplně zaaretovalo.

Nastavení výšky sedadla řidiče
Missing Image
Nastavení sklonu opěradla
Missing Image
Sklopení sedadla spolujezdce dopředu
  POZOR:  Nejezděte se sedadlem spolujezdce sklopeným dopředu, je-li někdo na zadním sedadle přímo za ním.
  POZOR:  Nejezděte s věcmi položenými na sklopeném opěradle.

Missing Image
  1. Sklopte sedadlo vpřed.
Missing Image
  1. Otáčejte kolečkem, dokud nebude opěradlo v horizontální poloze.
Zatáhnutím za zajišťovací páčku vrátíte opěradlo do vertikální polohy. Ujistěte se, je-li opěradlo pevně zajištěné ve své poloze.