POZOR:  Ujistěte se, že jsou sedadla a opěradla plně upevněna ve svých záchytech.
  POZOR:  Při sklápění opěradel dolů dejte pozor, abyste nenechali prsty mezi opěradlem a rámem sedadla.
  POZOR:  Při rozkládání opěradla se přesvědčte, že jsou pásy viditelné, a nejsou schovány za sedadlem.

  UPOZORNĚNÍ:  Snižte opěrky hlavy.

Sklopení opěradel dolů
Missing Image
  1. Zatáhněte za odjišťovací páčky.
  1. Zatlačte opěradlo vpřed.
Vytvoření rovné ložné plochy
Missing Image
  1. Zvedněte polštář sedadla.
  1. Zatáhněte za zajišťovací páčku a zatlačte opěradlo dopředu.
  1. Zatlačte zadní část opěradla dolů.