Střešní nosič
  POZOR:  Při používání střešního nosiče může vzrůst spotřeba paliva a může dojít ke změně jízdních vlastností.
  POZOR:  Při montáži střešního nosiče si přečtěte pokyny výrobce a dodržujte je.
  POZOR:  Zapněte systém řízení stability (ESP).   Viz   Používání řízení stability
  POZOR:  Nahustěte pneumatiky na tlak pro plné zatížení.   Viz   Technická data

  UPOZORNĚNÍ:  Nepřekračujte maximální dovolené zatížení střechy.   Viz   Identifikační štítek vozidla

Zkontrolujte zajištění střešního nosiče a při následujících příležitostech dotahujte jeho úchyty:
  • před jízdou
  • po ujetí 50 km
  • po ujetí každých 1000 km.