POZOR:  Nikdy nenechávejte odpojené rameno tažného zařízení nezajištěné uvnitř vozidla. Zvyšovalo by se tak riziko zranění při nehodě.
  POZOR:  Upevňování ramena tažného zařízení věnujte maximální pozornost, protože na tom závisí bezpečnost vozidla a přívěsu.

Missing Image
Pod zadním nárazníkem se nacházejí 13kolíková zásuvka přívěsu a sedlo ramena tažného zařízení. Otočte zásuvku přívěsu dolů o 90 stupňů, aby zapadla do koncové polohy.
Pokud tažné zařízení zrovna nepoužíváte, pak odpojené rameno vždy přepravujte bezpečně upevněné v zavazadlovém prostoru. Vložte zátku do sedla.
Odemknutí mechanizmu ramena tažného zařízení
  POZOR:  Při nasazování či odpojování ramena tažného zařízení nepoužívejte žádné nástroje. Neupravujte spojku přívěsu. Rameno tažného zařízení nerozebírejte ani neopravujte.

Missing Image
 1. Odstraňte ochranné víčko. Pro odemčení zasuňte klíč a otočte po směru hodinových ručiček.
 1. Uchopte rameno tažného zařízení. Vytáhněte točítko a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, až zaklapne.
 1. Červená značka na ručním kolečku musí být v zákrytu se zelenou značkou na tažném zařízení.
 1. Uvolněte točítko. Rameno tažného zařízení je odemknuté.
Nasazení ramena tažného zařízení
Missing Image
  POZOR:  Rameno tažného zařízení se smí nasazovat pouze úplně odemknuté.

 1. Vytáhněte zátku.
 1. Nasaďte rameno tažného zařízení vertikálně a tlačte je nahoru, dokud nezapadne (1). Nenechávejte ruku v blízkosti ručního kolečka.
 1. Zelená značka na ručním kolečku musí být v zákrytu se zelenou značkou na tažném zařízení.
 1. Pro zamknutí otočte klíčkem proti směru chodu hodinových ručiček a vytáhněte jej (2).
 1. Vytáhněte z kroužku klíčku ochrannou čepičku a nasaďte ji na zámek.
Jízda s přívěsem
Missing Image
  POZOR:  Nelze-li splnit kteroukoli z níže uvedených podmínek, pak tažné zařízení nepoužívejte a nechte je zkontrolovat odborníkem.

Před jízdou se ujistěte, je-li rameno tažného zařízení řádně zamknuté. Zkontrolujte, zda:
 • jsou zelené značky v zákrytu,
 • je ruční kolečko (A) správně upevněno k ramenu tažného zařízení,
 • vyjmuli jste klíč (B),
 • je rameno tažného zařízení bezpečně usazeno ve správné poloze. Při zkoušce škubnutím se nesmí hýbat.
Odpojení ramena tažného zařízení
Missing Image
Poznámka:   Odpojte přívěs.
 1. Odstraňte ochranné víčko. Nasaďte čepičku na kroužek klíčku. Vložte klíč a odemkněte.
 1. Uchopte rameno tažného zařízení. Vytáhněte točítko a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček až na doraz.
 1. Odpojte rameno tažného zařízení.
 1. Uvolněte točítko.
Při odemknutí tímto způsobem lze rameno tažného zařízení kdykoli nasadit zpět.
Jízda bez přívěsu
  POZOR:  Aby se předešlo riziku úrazu, nikdy neodemykejte rameno tažného zařízení s připojeným přívěsem.

 1. Odpojte rameno tažného zařízení.
 1. Vložte zátku do sedla.
Údržba
  POZOR:  Před mytím vozidla párou odpojte rameno tažného zařízení a nasaďte na jeho sedlo ochrannou zátku.

Udržujte tažné zařízení v čistotě. V pravidelných intervalech mažte ložiska, kluzné plochy a aretační kuličky mazacím tukem neobsahujícím pryskyřice nebo olejem a zámek grafitem.
Poznamenejte si číslo klíče. V případě ztráty vám výrobce může po uvedení čtyřmístného čísla klíčku poskytnout klíčky náhradní.