Missing Image
ANádržka chladicí kapaliny motoru*:   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
BZásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na pravé straně)*:   Viz   Kontrola brzdové a spojkové kapaliny
CPlnicí víko motorového oleje1: Viz  Engine oil check . 
DPojistková skříňka v motorovém prostoru   Viz   Pojistky
EZásobník brzdové a spojkové kapaliny (řízení na levé straně)*:   Viz   Kontrola brzdové a spojkové kapaliny
FAutobaterie: Nevyžaduje žádnou údržbu.
GNádržka kapaliny ostřikovačů čelního a zadního okna (vozidla s řízením na levé straně):   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů
HVzduchový filtr: Nevyžaduje žádnou údržbu.
IMěrka motorového oleje1: Viz  Engine oil check . 
JNádržka kapaliny posilovače řízení:   Viz   Kontrola kapaliny posilovače řízení
KNádržka kapaliny ostřikovačů čelního a zadního okna (vozidla s řízením na pravé straně):   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů
1 Plnicí víko a olejová měrka jsou pro snadnou identifikaci barevně označeny.