Po zapnutí zapalování se pro ověření funkce systémů odpovídajícím způsobem krátce rozsvítí následující varovné kontrolky:
 • Varovná kontrolka ABS
 • Kontrolka imobilizéru vozidla
 • Varovná kontrolka brzdové soustavy
 • Varovná kontrolka zapalování
 • Varovná kontrolka airbagu
 • Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
 • Kontrolka elektronické stability jízdy (ESP)
 • Varovná kontrolka tlaku oleje
 • Kontrolka připomenutí výměny oleje (pouze u vznětových motorů)
 • Varovné kontrolky motoru
 • Kontrolka pohonu čtyř kol
 • Kontrolka malého rozsahu pohonu čtyř kol (4L)
 • Kontrolka elektronické uzávěrky diferenciálu (ELD)
 • Kontrolka vody v palivu (pouze vznětové motory)
 • Kontrolka hladiny ostřikovací kapaliny
 • Filtr vznětových částic (DPF)
 • Kontrolka nebezpečí náledí/námrazy
Varovná kontrolka ABS
Missing Image  Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Můžete pokračovat v jízdě se standardním brzdným účinkem (bez ABS). Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Kontrolka imobilizéru vozidla
Missing Image  Kontrolka imobilizéru bliká v případě, že byl klíč vysunut ze zapalování nebo byl vložen nesprávný klíč.
Varovná kontrolka brzdové soustavy
Missing Image  Rozsvítí se, když zatáhnete parkovací brzdu.
POZOR   POZOR:  Postupně snižte rychlost vozidla a zastavte vozidlo, jakmile vám to podmínky bezpečnosti provozu dovolí. Brzdy používejte opatrně.

Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, zkontrolujte, zda není zatažená parkovací brzda. Pokud parkovací brzda není zatažená, je to známka závady. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Varovná kontrolka zapalování
Missing Image  Pokud se rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Vypněte veškerá nepotřebná elektrická zařízení. Nechte vozidlo okamžitě zkontrolovat u autorizovaného prodejce.
Varovná kontrolka airbagu
Missing Image  Pokud se rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Nechte systém v nejbližším možném termínu zkontrolovat.
Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži
Missing Image  Pokud se rozsvítí kontrolka nízkého stavu paliva v nádrži, doplňte při nejbližší příležitosti palivo.
Symbol šipky na palivovém čerpadle označuje, na které straně vozidla je umístěno plnicí hrdlo paliva.
Kontrolka elektronické stability jízdy (ESP)
Missing Image  Během jízdy začne blikat při aktivaci systému. Pokud se po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo svítí během jízdy souvisle, znamená to poruchu. V případě poruchy se systém vypne. Co nejdříve nechte systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.Missing Image  Pokud systém elektronické stability jízdy (ESP) vypnete, výstražná kontrolka dvakrát blikne a zůstane rozsvícená. Pokud systém opět zapnete nebo vypnete zapalování, kontrolka zhasne.
Varovná kontrolka tlaku oleje
UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Pokud varovná kontrolka oleje svítí, nepokračujte v jízdě, i když bude výška hladiny oleje v předepsaném rozmezí. Kontrolu proveďte okamžitě.

Missing Image  Pokud se varovná kontrolka tlaku oleje rozsvítí za jízdy, je to známka závady. Zastavte, vypněte motor a zkontrolujte výšku hladiny oleje v motoru.   Viz   Kontrola motorového oleje
Kontrolka připomenutí výměny oleje (pouze u vznětových motorů)
Missing Image  Kontrolka intervalu výměny oleje informuje o nutnosti výměny motorového oleje z důvodu vzrůstajícího množství sazí v oleji.
Varovné kontrolky motoru
Kontrolka chybné funkce
Missing Image
Varovná kontrolka pohonu
Missing Image
Všechna vozidla
Pokud se některá z kontrolek rozsvítí při běžícím motoru, je to známka závady. Motor bude dál pracovat, ale bude mít snížený výkon. Pokud začne za jízdy blikat, okamžitě snižte rychlost jízdy. Pokud blikání pokračuje, vyvarujte se prudkému zvyšování či snižování rychlosti. Nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
POZOR   POZOR:  Kontrolu proveďte okamžitě.

Pokud obě kontrolky svítí současně, ihned, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, zastavte vozidlo (pokračování v jízdě může mít za následek snížení výkonu a zastavení motoru). Vypněte zapalování a poté zkuste znovu nastartovat motor. Pokud motor znovu nastartuje, nechte systém okamžitě zkontrolovat řádně vyškoleným technikem. Pokud se motor znovu nastartovat nepodaří, je nutné před další cestou provést kontrolu vozidla.
Kontrolka pohonu čtyř kol
Missing Image  Kontrolka pohonu čtyř kol se rozsvítí, přesunete-li spínač převodovky do polohy 4H nebo 4L. Při přesouvání do polohy 4H nebo 4L bude kontrolka blikat.   Viz   Vypínatelný pohon všech kol
Kontrolka malého rozsahu pohonu čtyř kol (4L)
Missing Image  Kontrolka malého rozsahu pohonu čtyř kol (4L) se rozsvítí, je-li spínač převodovky v poloze 4L. Při přesouvání do polohy 4L bude blikat.   Viz   Vypínatelný pohon všech kol
Kontrolka elektronické uzávěrky diferenciálu (ELD)
Missing Image  Kontrolka elektronické uzávěrky diferenciálu (ELD) se rozsvítí uzamknutím zadního diferenciálu. Pokud byla zjištěna závada nebo pokud nelze funkci aktivovat nebo deaktivovat, kontrolka bliká.   Viz   Vypínatelný pohon všech kol
Kontrolka vody v palivu (pouze vznětové motory)
Missing Image  Kontrolka vody v palivu se rozsvítí, překročí-li množství vody v palivovém filtru stanovené množství. Okamžitě vypusťte vodu.   Viz   Vypuštění odlučovače vody v palivovém filtru
Kontrolka hladiny ostřikovací kapaliny
Missing Image  Rozsvítí se, pokud hladina kapaliny do ostřikovačů čelního skla klesne pod značku minima.   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů
Filtr vznětových částic (DPF)
Missing Image  Pokud se tato kontrolka rozsvítí, nechte co nejdříve systém zkontrolovat řádně vyškoleným technikem.
Kontrolka nebezpečí náledí/námrazy
POZOR   POZOR:  I když teplota vzroste nad +4 °C (39 °F), není zaručeno, že na vozovce nehrozí nebezpečí vyvolaná nepříznivým počasím.

Missing Image  Pokud se venkovní teplota pohybuje v rozmezí 4 ℃ a 0 °C (39 °F a 32 °F), svítí kontrolka oranžovou barvou. Pokud teplota klesne pod 0 ºC (32 F), rozsvítí se červenou barvou.
Varovná kontrolka otevřených dveří
Missing Image  Výstražná kontrolka otevřených dveří se po zapnutí zapalování rozsvítí v případě, že nejsou některé dveře řádně dovřeny.
Kontrolka žhavení – pouze u vozidel se vznětovým motorem
Missing Image  Viz   Startování vznětového motoru
Ukazatele směru
Pravé směrové světlo
Missing Image
Levé směrové světlo
Missing Image
Kontrolka směrových světel bliká při použití ukazatelů směru. Náhlá změna v rychlosti blikání může znamenat vadnou žárovku ve směrovém světle.
Kontrolka světlometů
Missing Image  Po zapnutí obrysových nebo koncových světel se kontrolka světlometů rozsvítí.
Kontrolka dálkových světel
Missing Image  Kontrolka dálkových světel se rozsvítí po jejich zapnutí. Při použití světelné houkačky bude blikat.
Kontrolka předních světlometů do mlhy
Missing Image  Kontrolka předních světlometů do mlhy se rozsvítí po jejich zapnutí.
Kontrolka zadních mlhových světel
Missing Image  Kontrolka zadních mlhových světel se rozsvítí po jejich zapnutí.
Kontrolka bezpečnostního pásu
Missing Image  Viz   Signál nezapnutí bezpečnostního pásu
Kontrolka přeřazení (pouze u vozů s mechanickou převodovkou)
Missing Image  Ukazatel se rozsvítí, aby vás informoval, že přeřazením na vyšší rychlostní stupeň docílíte lepší ekonomiky provozu a nižších emisí CO2.
Tempomat
Missing Image  Kontrolka se rozsvítí, když nastavíte rychlost pomocí systému tempomatu.