Děkujeme Vám, že jste si vybrali vozidlo značky Ford. Věnujte prosím trochu času přečtení této příručky, abyste se dobře seznámili se svým vozidlem. Čím víc o svém vozidle budete vědět, tím vyšší bude bezpečnost a tím větší bude vaše potěšení z jízdy.
POZOR   POZOR:  Při manipulaci s ovládacími prvky a používání různých funkcí vozidla věnujte vždy patřičnou pozornost řízení.

Poznámka:   Tato příručka popisuje funkce a volitelné položky, které v některých případech ještě nemusejí být dostupné. Může také popisovat volitelné položky, které nejsou na vašem vozidle namontované.
Poznámka:   Některé z ilustrací uvedených v této příručce je možno použít pro různé modely. Mohou se tedy lišit od skutečného vzhledu vašeho vozidla. Podstatné informace, které jsou v těchto ilustracích obsaženy, jsou však vždy správné.
Poznámka:   Vždy používejte a provozujte své vozidlo v souladu se všemi platnými zákony a předpisy.
Poznámka:   Při prodeji vozidla předejte tuto příručku novému majiteli. Je nedělitelnou součástí vozidla.
Toto vozidlo získalo osvědčení vystavené organizací TÜV (akreditovanou mezinárodní zkušební organizací) a potvrzující jeho protialergické vlastnosti.
Všechny materiály použité při výrobě interiéru tohoto vozidla splňují přísné požadavky seznamu kritérií TÜV TOXPROOF pro interiéry vozidel od firmy TÜV Produkt und Umwelt GmbH a jsou navrženy tak, aby minimalizovaly riziko vzniku alergických reakcí.
Před alergeny obsaženými ve vnějším vzduchu chrání cestující navíc účinný pylový filtr.
Další informace získáte kontaktováním organizace TÜV na stránkách www.tuv.com.