POZOR   POZOR:  Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společnosti Ford získáte u svého prodejce.
POZOR   POZOR:  Krajně nebezpečné! Nepoužívejte dětské bezpečnostní sedačky upevňované proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno airbagem umístěným před sedadlem!
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s podpěrnou nohou, podpěrná noha musí být pevně opřená o podlahu.
POZOR   POZOR:  Pokud používáte dětskou sedačku s bezpečnostním pásem, ujistěte se, že bezpečnostní pás není povolený nebo překroucený.

UPOZORNĚNÍ   UPOZORNĚNÍ:  Bezpečnostní sedačka musí být pevně opřena o sedadlo vozidla. Může být nezbytné zvednout nebo demontovat opěrku hlavy.   Viz   Opěrky hlavy

Poznámka:   Používáte-li na předním sedadle dětskou sedačku, vždy upravte jeho polohu posunutím úplně dozadu. Pokud je obtížné utáhnout pánevní popruh beze zbytku, nastavte opěradlo do zcela vzpřímené polohy a zvedněte výšku sedadla.   Viz   Sedadla

Poloha sedačky   Kategorie hmotnostních skupin  
0   0+   1   2   3  
Do 10 kg   Do 13 kg   9 - 18 kg   15 - 25 kg   22 - 36 kg  
Krajní sedadlo spolujezdce s aktivovaným airbagem   X   X   UF1   UF1   UF1  
Krajní sedadlo spolujezdce s deaktivovaným airbagem   U1   U1   U1   U1   U1  
Zadní sedadla   U   U   U   U   U  
Střední sedadlo v jednoduché kabině   X   X   X   X   X  

X Není vhodná pro děti v této váhové kategorii.
U Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii.
U1 Vhodné pro všechny druhy dětských sedaček schválených pro použití v této váhové kategorii. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
UF1 V této váhové kategorii vhodná pro všechny druhy dětských sedaček montovaných ve směru jízdy. Každopádně vám doporučujeme přepravovat děti v úředně schválených dětských sedačkách na zadním sedadle.
Dětské sedačky ISOFIX – dvojitá kabina

Poloha sedačky   Kategorie hmotnostních skupin  
0+   1  
Proti směru jízdy   Ve směru jízdy  
Do 13 kg   9 - 18 kg  
Přední sedadlo   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ sedadla  
Zadní krajní sedadlo se systémem ISOFIX   Velikostní třída   E, D, C*   A, B, B1, C, D*  
Typ sedadla   IL**   IL, IUF***  
Zadní prostřední sedadlo   Velikostní třída   Bez systému ISOFIX  
Typ sedadla  

IL Vhodné pro polouniverzální dětské sedačky ISOFIX. Řiďte se seznamy doporučených vozidel výrobců dětských sedaček.
IUF Vhodné pro univerzální dětské sedačky ISOFIX montované ve směru jízdy v této váhové kategorii a velikostní třídě ISOFIX.
*Velikostní třídy ISOFIX se u univerzálníchpolouniverzálních dětských sedaček označují velkými písmeny AG. Tato identifikační písmena jsou vyznačena na dětských sedačkách ISOFIX.
**V okamžiku vydání této brožury je doporučenou bezpečnostní sedačkou ISOFIX pro batolata ve skupině O+ sedačka Britax Römer Baby Safe. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společnosti Ford získáte u svého prodejce.
***V okamžiku vydání této brožury je doporučenou dětskou sedačkou ISOFIX skupiny 1 sedačka Britax Roemer Safefix PLUS. Nejnovější informace o dětských sedačkách doporučených společnosti Ford získáte u svého prodejce.