POZOR   POZOR:  Při používání systému ISOFIX používejte neotočná zařízení. Doporučujeme vám používat závěsný popruh nebo podpěrný nástavec.

Poznámka:   Při koupi dětské sedačky ISOFIX se ujistěte, že vyhovuje hmotnostní kategorii a velikostní třídě ISOFIX pro její plánované umístění.   Viz   Umístění dětské sedačky
Vaše vozidlo je vybaveno kotevními body ISOFIX, které umožňují upevnění libovolné dětské sedačky ISOFIX.
Systém ISOFIX tvoří dvě pevná ramena na dětské sedačce, která se upevní do kotevních bodů sedadel ve druhé řadě, které jsou mezi sedákem a opěradlem. Kotevní body pro závěsný popruh dětských sedaček vybavených závěsným popruhem jsou namontovány na zadním panelu obložení.
Upevnění dětské sedačky se závěsným popruhem
POZOR   POZOR:  Závěsný popruh neupevňujte k ničemu jinému než pouze ke správnému kotevnímu bodu pro závěsný popruh.

Vozidla s dvojitou kabinou
Missing ImageMissing Image
  1. Demontujte opěrky hlavy.   Viz   Opěrky hlavy
  1. Umístěte dětskou sedačku do zadní části sedáku a sklopte příslušné opěradlo vpřed.   Viz   Zadní sedadla
  1. Umístěte závěsný popruh do kotevního bodu.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že není horní upevňovací popruh volný nebo překroucený a je správně umístěný v kotevním bodě.

  1. Zatlačte opěradlo do vzpřímené polohy.
POZOR   POZOR:  Ujistěte se, že je opěradlo zajištěné a bezpečně zapadlo do záchytů.
POZOR   POZOR:  Dejte pozor, aby byla bezpečnostní sedačka namontována správně. Hrozí riziko poranění.

  1. Pevně zatlačte dětskou sedačku vzad, aby zapadly spodní kotevní body ISOFIX.
  1. Utáhněte upevňovací popruh podle pokynů výrobce dětské sedačky.
Je-li upevňovací popruh k dispozici, doporučujeme, abyste jej používali.